Pianisten

Andreas Møller, er den eneste mandlige “Siren”. Andreas sætter lyd-tapetet til koncerterne. Andreas Møller har selv en solokarriere, og kan ikke undværes til Verdens Sireners koncerter.

Andreas Møllers egen hjemmeside: www.andreasmoller.dk